Struktur Organisasi
Lampiran         : KEPUTUSAN PENGURUS PGRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Nomor            : 08/SK/PGRI/JB/I/2016
Tanggal           : 07 Januari 2016
Tentang           :
SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS PGRI CABANG CENGKARENG
MASA BAKTI 2015 -2020

I.           Pengurus Harian
1.      Ketua                                                        :    Drs. H. Zainal Abidin
2.      Wakil Ketua                                              :    Amun, MM.Pd.
3.      Sekretaris                                                  :    Afit Fatimah, M.Pd.
4.      Wakil Sekretaris                                        :    H. Satimin, MM.
5.      Bendahara                                                 :    Dra. H. Roro Yuni, M.Pd.

II.           Sekretaris Seksi
1.      Organisasi dan Kaderisasi                          :    Rosikin, S.Pd.
2.      Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan          :    Drs. M. Yamin, M.Pd.
3.      Komunikasi dan Informasi                          :    Hj. Dwi Agustini
4.      Penelitian dan Pengembangan                     :    I Ketut
5.      Pendidikan dan Pelatihan                            :    H.Mustadi, M.Pd.
6.      Kerjasama Pengembangan Usaha               :    Ir. Ade Wira Darmanto
7.      Kerohanian                                                 :    H. Zailani, MM.
8.      Pemberdayaan Perempuan                          :    Hj. Maemanah
9.      Pembinaan Karier dan Profesi                     :    Satrio
10.  Pengembangan Seni Budaya                       :    Beti
11.  Pengabdian Masyarakat                             :    Juhaeriah
12.  Advokasi dan Perlindungan Hukum            :    M. Arif Yamin, S.Pd, M.Si.
13.  Hubugan Antar Instansi                              :    Rohmadi, M.Pd.
14.  Olahraga dan Generasi Muda                     :    Triyatno, MM.

                                                                      Jakarta, 07 Januari 2016

PENGURUS PGRI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Ketua.                                                                          Sekretaris,

              TTD.                                                                             TTD.

Drs. H. Samlawi, MM.                                                    Drs. H. Satiman, MM.
=================================
 
SUSUNAN PENGURUS PGRI 
Cabang Cengkareng


(Masa Bakti 2011-2016)


Berdasarkan Surat Keputusan PGRI Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor : 15/SK/PGRI/JB/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011 (Hasil Koncab tanggal 4 Mei 2011), yang ditandatangani oleh Drs. H. Bambang Riyanto (Ketua) dan Drs. Suharto, MM, M.Pd. (Sekretaris), maka anggota Pengurus PGRI Cabang Cengkareng terdiri dari 6 (enam) pengurus harian dan 12 (dua belas) Sekretaris Bidang, dengan susunan sebagai berikut :
A. PENGURUS HARIAN, terdiri dari :
....1. Ketua................................................................:  Drs. H. Alimin Idris
....2. Wakil ketua ....................................................  :  H. Zainal Abidin, s.Pd.
....3. Sekretaris.......................................................  :  H. Sungkono, S.Pd.
....4. Wakil Sekretaris ............................................  :  Duki hadi Harja, S.Pd.
....5. Bendahara......................................................  :  Hj. Siti Mulyati, S.Pd, MM.
....6. Wakil Bendahara............................................  :  Drs. H. Muchlis, MM.

B. SEKRETARIS BIDANG
terdiri dari :
....1. Sekbid. Organisasi dan Kaderisasi.................... : Tarjana, S.Pd.
.....................................................................      ...........Juhairiyah, S.Pd.

....2. Sekbid. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan... :  H. Dedi Martejo, S.Pd.
.....................................................................................  Hj. Dra. Rr. Sri Yuniarti, M.Pd.
.....................................................................................  Titik Herliyani, S.Pd.
....3. Sekbid.Komunikasi dan Informasi..................... :  Drs. M. Yunus
.....................................................................................  Sutiyem, M.Pd.
....4. Sekbid. Penelitian dan Pengembangan............. :  Drs. H. Syarifudin, M.Pd.
...................................................................................... Hj. Danimar, M.Pd.
....5. Sekbid. Pendidikan dan Pelatihan..................... :  Sugandi, S.Pd.
..................................................................................... .Budiarto, M.Pd.
....6. Sekbid. Pembinaan Karir dan Profesi...............  :  Drs. H. Mustadi Hamzah, M.Pd.
....................................................................................   Drs. Euis H, M.Pd.
....7. Sekbid. Kerohanian..........................................   :  Drs. H. Hisnil Fajari, M.Pd.
.................................................................................... . Haetami, S.Pd.
....8. Sekbid. Pemberdayaan Perempuan................   :  Cucu Rustini, S.Pd.
................................................................................... .  Hj. Wahyuni Dwi Lestari, M.Pd.
....9. Sekbid. Seni Budaya dan Olahraga................ . :   Yahiri, S.Pd.
.....................................................................................  Taufik, S.Pd.
...10. Sekbid. Pengabdian Masyarakat....................  :    Lestari, S.Pd.
.................................................................................... . Hj. Suwartinah, M.Pd.
...11. Sekbid. Advokasi dan Perlindungan Hukum.    :   Drs. Rojudin, SH.
....................................................................................   Susilawati, SH.
...12. Sekbid. Kerjasama Luar Negeri .................... . :   Achmad Suudi, S.Pd.
...................................................................................   .Ir. Ade Wira Darmanto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar